pp电子

  pp电子
2020年硕士生招生考试录取成绩公示
发布时间: 2020-05-18   浏览次数: 936

序号

姓名

专业

初试总成绩

复试总成绩

录取总

成绩

同等学历

排名

录取

结果

备注

加试科目一成绩

加试科目二成绩

1

余乃标

动物遗传育种与繁殖

381

170.2

80.7

 

 

1

录取

一志愿

上线生

2

陈丽清

动物遗传育种与繁殖

266

174.2

70.2

 

 

2

录取

一志愿

上线生

3

莫庆楠

动物营养与饲料科学

362

176

80.2

 

 

1

录取

一志愿

上线生

4

曹学海

动物营养与饲料科学

361

169

78.4

 

 

2

录取

一志愿

上线生

5

郭帅鹏

动物营养与饲料科学

325

170

75.0

 

 

3

录取

一志愿

上线生

6

郑俊

动物营养与饲料科学

337

165

75.0

 

 

4

录取

一志愿

上线生

7

王隆

动物营养与饲料科学

323

167

74.1

 

 

5

录取

一志愿

上线生

8

刘作桂

动物营养与饲料科学

331

156

72.1

 

 

6

录取

一志愿

上线生

9

邹莞杰

动物营养与饲料科学

286

165

69.9

 

 

7

录取

一志愿

上线生

10

罗越明

动物营养与饲料科学

290

157

68.3

 

 

8

录取

一志愿

上线生

11

卢顾伟

动物营养与饲料科学

254

164

66.4

 

 

9

录取

一志愿

上线生

12

兰剑

动物营养与饲料科学

262

158

65.7

 

 

10

录取

一志愿

上线生

13

秦凯鑫

特种经济动物饲养

357

174.6

79.4

 

 

1

录取

一志愿

上线生

14

刘晨

特种经济动物饲养

355

164.8

76.7

 

 

2

录取

一志愿

上线生

15

白文凤

特种经济动物饲养

332

164

74.2

 

 

3

录取

一志愿

上线生

16

杨小璇

基础兽医学

365

174

80.0

 

 

1

录取

一志愿

上线生

17

刘翊

基础兽医学

255

167.2

67.3

 

 

2

录取

一志愿

上线生

18

杨贝莹

预防兽医学

327

172

75.7

 

 

1

录取

一志愿

上线生

19

刘炜宁

预防兽医学

362

129

68.5

 

 

2

录取

一志愿

上线生

20

田官明

临床兽医学

339

163.2

74.7

 

 

1

录取

一志愿

上线生

21

彭俊俊

临床兽医学

257

172

68.7

 

 

2

录取

一志愿

上线生

22

陆曾婷

临床兽医学

284

159.6

68.3

 

 

3

录取

一志愿

上线生

23

郭慧玲

临床兽医学

260

152.4

64.1

 

 

4

录取

一志愿

上线生

24

方文杰

畜牧

294

157

68.7

 

 

1

录取

一志愿

上线生

25

张依灵

兽医

393

174.2

82.9

 

 

1

录取

一志愿

上线生

26

姜露

兽医

320

167.8

74.0

 

 

2

录取

一志愿

上线生

27

韦清慧

兽医

301

171.6

73.0

 

 

3

录取

一志愿

上线生

28

褚学胜

兽医

342

149.2

71.5

 

 

4

录取

一志愿

上线生

29

刘佩

兽医

318

158

71.3

 

 

5

录取

一志愿

上线生

30

李政清

兽医

334

145.4

69.8

71

82

6

录取

一志愿

上线生

31

余小青

兽医

332

 146.2

69.8

 

 

7

录取

一志愿

上线生

32

肖益芳

兽医

305

156.2

69.6

 

 

8

录取

一志愿

上线生

33

王培霞

兽医

288

162.8

69.5

 

 

9

录取

一志愿

上线生

34

黄玉婷

兽医

303

156.6

69.5

67

75

10

录取

一志愿

上线生

35

刘林峰

兽医

306

155.2

69.4

 

 

11

录取

一志愿

上线生

36

黄刚

兽医

279

164.2

69.0

 

 

12

录取

一志愿

上线生

37

常惠锋

兽医

282

161

68.5

 

 

13

录取

一志愿

上线生

38

朱一波

兽医

303

148.6

67.5

 

 

14

录取

一志愿

上线生

39

丁梦冰

兽医

263

154.8

65.0

 

 

15

录取

一志愿

上线生

40

吴涛

畜牧(非全日制)

308

160

70.8

 

 

1

录取

一志愿

上线生

41

郭天逸

兽医(非全日制)

329

162.8

73.6

 

 

1

录取

一志愿

上线生

42

李婷

兽医(非全日制)

299

170.4

72.5

 

 

2

录取

一志愿

上线生

43

王绥平

兽医(非全日制)

292

163.8

70.2

 

 

3

录取

一志愿

上线生

44

肖晖

兽医(非全日制)

291

155

67.9

 

 

4

录取

一志愿

上线生

 

 

                                                                          pp电子

                                                                                  2020518